Dnia 21 maja 2015 r. w siedzibie Wykonawcy w Olsztynie odbyła się kolejna Rada Budowy.

Tradycyjne uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu, Wykonawcy oraz Podwykonawców.

W trakcie Rady podsumowano stan zaawansowania projektu na dzień 30 kwietnia br., zagrożenia w jego bieżącej realizacji oraz przygotowanie uczestników do przeprowadzenia odbiorów częściowych.

Fala1