Dnia 18 maja 2015 r. na granicy województwa – punkcie styku sieci szerokopasmowej województwa warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli Inżynierów Kontraktu, Inspektorów Nadzoru oraz Wykonawców robót budowlanych.

Celem spotkania było ustalenie warunków technicznych połączenia budowanych sieci szerokopasmowych oraz warunków przeprowadzenia prób i badań.

Fala1