Dnia 14 maja 2015 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się co tygodniowa Rada Koordynacyjna Zespołu Projektu.

Udział w niej wzięli przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy i Podwykonawców oraz Inżyniera Kontraktu.
Celem spotkania było omówienie bieżącego postępu prac związanych z budową szerokopasmowego internetu.

Fala1