W dniu 6 maja 2015 r. odbyło się w biurze Inżyniera Kontraktu w Olsztynie spotkanie, którego przedmiotem było uzgodnienie zakresu testów części aktywnej, rodzaju potrzebnych urządzeń oraz okresu ich przeprowadzenia.

W spotkaniu uczestniczyli: Zamawiający, operator sieci, dostawca urządzeń będący również podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie testów, kierownictwo projektu.
Strony wstępnie uzgodniły środowisko testowe oraz scenariusz działań.

Fala1