W dniu 5 maja 2015 r. odbyło się spotkanie Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy w biurze Inżyniera Kontraktu w Olsztynie.

W trakcie spotkania omówiono stronę formalną oraz stan przygotowań Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu do przeprowadzenia odbiorów częściowych planowanych na 10 maja br.

Fala1