W dniu 30 kwietnia 2015 r. odbyło się spotkanie Inżyniera Kontraktu w gminie wiejskiej Szczytno.

Przedmiotem spotkania była realizacja sieci szerokopasmowej w drogach gminnych.

Fala1