W dniu 29 kwietnia 2015 r. w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Koordynacyjna Projektu.

Uczestniczyli w niej Zamawiający, Wykonawca i przedstawiciele Podwykonawców oraz Inżyniera Kontraktu.

Przedmiotem spotkania były sprawy bieżące związane z realizacją projektu.
Omówiono również ryzyka zidentyfikowane w projekcie i podejmowane działania przez partnerów projektu.

Fala1