W dniu 22 kwietnia 2015 r. z inicjatywy Zamawiającego odbyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym Szczytno.

Przedmiotem spotkania był postęp prac związanych z budową sieci szerokopasmowej na terenie Powiatu.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Zamawiającego, Starostwa Powiatowego oraz Gmin działających na terenie powiatu szczycieńskiego.

Fala1