Dnia 20 kwietnia 2015 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli IK i Wykonawcy w Nadleśnictwie Bartoszyce oraz Urzędzie Miasta i Gminy Bisztynek.

Przedmiotem spotkania była budowa sieci szerokopasmowej na terenach Nadleśnictwa i drogach należących do gminy miejsko-wiejskiej.

Fala1