W dniu 15 kwietnia 2015 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu odbyło się spotkanie dotyczące stanu przygotowania zestawu testów niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów częściowych części aktywnej.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu, Wykonawcy, Operatora i Dostawcy sprzętu aktywnego.

Fala1