W dniu 13 kwietnia 2015 r. odbyło się spotkanie Inżyniera Kontraktu w:

a/ Zarządzie Dróg Powiatowych w Giżycku z przedstawicielami Zarządu Dróg. Przedmiotem spotkania był stan realizacji prac związanych z budową sieci szerokopasmowych w drogach powiatowych.

b/ Starostwie Powiatowym w Bartoszycach z Geodetą Powiatowym. W trakcie spotkania omówione zostały zagadnienia związane z budową sieci szerokopasmowej na gruntach zarządzanych przez Starostwo Powiatowe.

Fala1