W dniu 9 kwietnia 2015 r. w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się kolejna Rada Koordynacyjna.

Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy i jego głównych Podwykonawców oraz Inżyniera Kontraktu.
W trakcie Rady omówiono sprawy bieżące związane z realizacją projektu oraz zagrożenia mogące zakłócić wykonanie projektu zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Fala1