W dniu 26 marca 2015 r. w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się kolejna Rada Koordynacyjna projektu.

Udział w niej wzięli przedstawiciele: Zamawiającego, Wykonawcy i jego głównych Podwykonawców oraz Inżyniera Kontraktu. W trakcie Rady oceniono stan zaawansowania wyodrębnionych relacji projektu oraz proponowane przez dostawcę sprzętu zmiany w części aktywnej.

Fala1