W dniu 19 marca 2015 r. w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się kolejna Rada Koordynacyjna Projektu. Udział w niej wzięli Wykonawca i jego główni Podwykonawcy oraz Inżynier Kontraktu. W trakcie Rady oceniono stan zaawansowania projektu oraz ryzyka zagrażające jego realizacji.

Fala1