W dniu 18 marca 2015 r. w Urzędzie Gminy w Jezioranach odbyło się spotkanie przedstawicieli Inżyniera Kontraktu z Burmistrzem.

W trakcie spotkania omówiono realizacje robót budowlanych związanych z budową sieci szerokopasmowej na terenie gminy. Dokonano również wspólnej wizji prowadzonych budów na relacjach: Jeziorany – granica gminy oraz Jeziorany – Dobre Miasto.

Sformułowane wspólne uwagi i wnioski zawarto w protokole inspekcji, który przekazano Wykonawcy.

Fala1