W dniach 20-21 stycznia 2015 r. Inżynier Kontraktu dokonał przeglądu wszystkich węzłów szkieletowych zgłoszonych przez Wykonawcę w styczniowym oknie odbiorowym.
Przegląd obejmował węzły szkieletowe w: Lidzbarku Warmińskim, Węgorzewie, Ełku, Mrągowie, Działdowie i Elblągu.
Przedmiotem przeglądu była zgodność posadowienia węzłów z zatwierdzonym projektem planu zagospodarowania terenu, zabezpieczenie węzłów w energię elektryczną i przygotowanie całości do przeprowadzenia odbioru technicznego.
Fala1