W dniu 20 listopada 2014 r. w siedzibie Wykonawcy odbyło się kolejne posiedzenie Rady Budowy. Spotkania w ramach Rady Budowy są istotnymi wydarzeniami w projekcie o charakterze monitorującym, które są przeprowadzane z częstotliwością raz na miesiąc. Organizuje i prowadzi je Inżynier Kontraktu, a jego uczestnikami są przedstawiciele: Zamawiającego, Wykonawcy i jego Podwykonawców oraz Inżyniera Kontraktu. Jest to czas na dzielenie się informacjami odnośnie wydarzeń, które miały miejsce w minionym miesiącu i przestawienie zadań na kolejny okres.
Tym razem przedmiotem spotkania było: podsumowanie wykonania prac w miesiącu październiku 2014 r., omówienie wydarzeń zaplanowanych do realizacji w miesiącu listopad 2014 r., przedstawienie stanu zaawansowania kamieni milowych (terminy ich wykonania to: 8 grudnia 2014 r. i 19 stycznia 2015 r.) oraz przedstawienie rodzajów ryzyka, które mogą wystąpić w trakcie realizacji projektu.

Fala1