W dniu 18 grudnia 2014 r. w siedzibie Alcatel-Lucent Spółka z o.o. w Warszawie odbyła się prezentacja systemu CRM wchodzącego w skład platformy OSS/BSS dla projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie”.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu, Wykonawcy oraz Operatora.

Fala1