W dniu 18 lutego 2015 r. w Biurze Wykonawcy odbyła się kolejna Rada Budowy.

Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu, Wykonawcy oraz Podwykonawców.

W trakcie spotkania omówiono:

  • wykonanie prac zaplanowanych w miesiącu styczniu 2015 r.,
  • stan zawansowania Projektu na dzień 31 stycznia 2015 r.,
  • zidentyfikowane ryzyka zagrażające wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującym harmonogramem,
  • stan przygotowania do fazy eksploatacji.

Fala1