W dniu 15 stycznia 2015 r. w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyło się cykliczne posiedzenie Rady Koordynacyjnej z udziałem przedstawicieli wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację projektu.
Przedmiotem spotkania było wstępne omówienie stanu przygotowań do realizacji kamienia milowego w styczniu 2015 r. oraz przystąpienia do fazy eksploatacji sieci szerokopasmowej. Fala1