W dniu 14 listopada 2014 r. w Działdowie odbyło się kolejne posadowienie kontenera do potrzeb węzła szkieletowego. Jest to już siódmy węzeł szkieletowy budowanej sieci szerokopasmowej. W drugiej połowie miesiąca listopada 2014 r. nastąpi jego wyposażanie w część aktywną. Po wybudowaniu relacji możliwe będzie połączenie węzła z podobnym węzłem szkieletowym w Nowym Mieście Lubawskim oraz w Olsztynie. W posadowieniu węzła udział wzięły osoby zaangażowane w realizację projektu.

Fala1