W dniu 12 marca 2015 r. w siedzibie Wykonawcy odbyła się kolejna Rada Budowy.
W posiedzeniu Rady udział wzięli przedstawiciele: Zamawiającego, Wykonawcy i Podwykonawców oraz Inżyniera Kontraktu.
W trakcie spotkania omówiono stan realizacji projektu na dzień 28 lutego 2015 r. oraz rodzaje ryzyka związane z realizacją projektu.

Fala1