W dniu 12 lutego 2015 r. w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się rada koordynacyjna projektu.
Spotkanie skoncentrowane było na przedstawieniu stanu realizacji projektu oraz omówieniu ryzyka.
W posiedzeniu rady uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy oraz Inżyniera Kontraktu.

Fala1