W dniu 12 stycznia 2015 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się spotkanie Zamawiającego z Wykonawcą, Podwykonawcami oraz Inżynierem Kontraktu.
W spotkaniu udział wzięli także Pan Gustaw Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Pani Sylwia Jaskulska – Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Spotkanie dotyczyło oceny stanu realizacji projektu w 2014 r., planu realizacji w 2015 r. oraz zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Fala1