W dniu 11 grudnia 2014 r. w Olsztynie odbyła się siedemnasta Rada Budowy, zorganizowana z inicjatywy Inżyniera Kontraktu.

Tematem spotkania było m.in. omówienie postępu prac (stan na dzień 30.11.2014 r.), zagrożenia w realizacji projektu, wykonanie kamienia milowego przypadającego na miesiąc grudzień 2014 r.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele stron zaangażowanych w realizację projektu.

Fala1