banner2

Na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, na dwa miesiące przed terminem, ORSS wybudował ponad 2 280 km sieci światłowodowej co stanowi ponad 99,5 proc. z planowanego zakresu prac – poinformował Maciej Koziara, prezes Otwartych Regionalnych Sieci Szerokopasmowych.

Projekt jest realizowany w formule Partnerstwa Publiczno- Prywatnego współfinansowanego z funduszy unijnych w ramach modelu Zaprojektuj, Wybuduj, Operuj.

–  Mimo bardzo skomplikowanego projektu, ale dzięki zaangażowaniu i determinacji wszystkich uczestników Platformy Inwestycyjnej, Hawe,  Alcatel Lucent, TP Teltech, zadanie zostało wykonane w rekordowo krótkim czasie – mówi Maciej Koziara.

Planowane zakończenie wszystkich prac budowlanych nastąpi najpóźniej do końca lipca 2015 roku. W sierpniu i wrześniu pozostanie tylko uzupełnienie dokumentacji powykonawczej, instalacja sprzętu dla warstwy aktywnej oraz finalne rozliczenie projektu.

– Dzięki mojemu doświadczeniu w jednostkach sektora publicznego oraz dotychczasowej efektywnej współpracy z zespołem departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego jestem spokojny, że złożenie pełnej dokumentacji powykonawczej odbędzie się w terminie. To proces, który w olbrzymiej mierze zależy od przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego woj. warmińsko-mazurskiego, dlatego wsparcie marszałka województwa jest niezbędne, osobiście bardzo na nie liczę. Myślę, że zarząd województwa doceni dotychczasowe osiągnięcia ORSS oraz będzie kontynuował swoje wsparcie w trakcie operowania siecią w przyszłości – podkreśla Maciej Koziara.

Źródło: PolskaSzerokopasmowa.pl

Fala1