W dniu 7 lutego 2015 r. Inżynier Kontraktu, w obecności przedstawiciela Podwykonawcy – Hawe Budownictwo Sp z o.o., dokonał inspekcji relacji Węgorzewo-Ełk.
W trakcie wizji dokonano oceny stanu technicznego zawansowania relacji i przygotowania jej do odbioru lutowego oraz przygotowania przyłącza energetycznego do węzła szkieletowego w Ełku.

Fala1