W dniu 5 marca 2015 r. w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się kolejna Rada Koordynacyjna.

W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu.Spotkanie poświęcone było omówieniu zagadnień związanych z bieżącą realizacją projektu.

Fala1