W dniu 5 lutego 2015 r. w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się kolejna rada koordynacyjna projektu.
Tematem spotkania było omówienie stanu realizacji projektu oraz istniejące ryzyka.
W posiedzeniu rady udział wzięli przedstawiciele podmiotów zaangażowanych w realizację projektu.

Fala1