W dniu 04 grudnia 2014 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu w Olsztynie odbyła się Rada Koordynacyjna dotycząca m.in. stanu realizacji węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych, zawansowania wykonania map do celów projektowych i budowy kanalizacji teletechnicznej, oraz stanu realizacje przyłączy energetycznych do instalowanych węzłów.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Kierownictwa Projektu ze strony Zamawiającego, Wykonawcy oraz Inżyniera Kontraktu. Uczestnicy ustalili konieczność kontynuowania tematyki na najbliższej Radzie Budowy.

Fala1