W dniu 4 marca 2015 r. odbyło się spotkanie zespołu Inżyniera Kontraktu w jego siedzibie.
Tematem posiedzenia było m.in. omówienie spraw związanych z organizacją odbiorów częściowych budowanych relacji i węzłów, dostosowaniem zestawu testów odbiorowych urządzeń aktywnych dla tej części odbiorów.

Fala1