W dniu 02 grudnia 2014 r. w siedzibie Zamawiającego  odbyło się spotkanie Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu, na którym omówiono stan realizacji kamienia milowego przypadającego na dzień 08 grudnia 2014r. oraz przygotowanie zespołu  Inżyniera Kontraktu do wykonania  wszystkich czynności związanych z odbiorem.  Ustalony aneksem nr 1 do Umowy PPP grudniowy kamień milowy obejmuje wykonanie:

  • map do celów projektowych dla 98% kilometrów sieci,
  • dokumentacji projektowej dla 93% kilometrów sieci,
  • kanalizacji teletechnicznej dla 61% kilometrów sieci.

Fala1